WETTELIJKE VOORWAARDEN
De aankoop van een product op onze website impliceert aanvaarding van de voorwaarden van deze algemene voorwaarden, evenals het gegevensbeschermings-, verzend- en retourbeleid en de juridische kennisgeving die op onze website kan worden gelezen. Als u het er niet mee eens bent, mag u geen persoonlijke informatie verstrekken of deze service gebruiken.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
ARELIA INNOVÉ, S.L. behoudt zich de rechten voor van deze website, voorbehoud inclusief teksten, afbeeldingen en vormgeving. Het is gemaakt voor informatieve en reclamedoeleinden en kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd in presentatie, configuratie en inhoud. In het algemeen is het gebruik ervan of elke transformatie of wijziging ervan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de site verboden. ARELIA INNOVA, S.L. behoudt zich het recht voor om de juiste juridische stappen te ondernemen om de schade te herstellen die is veroorzaakt door een handeling die in strijd is met haar intellectuele of industriële eigendomsrechten. Het gebruik of de weergave van de inhoud van deze site is niet toegestaan ​​buiten www.arelia.es/metershop. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie op de respectievelijke websites die zijn gekoppeld aan derden.

VERKOOPVOORWAARDEN
• Alle aankopen op www.arelia.es/metershop zijn onderworpen aan de algemene aankoopvoorwaarden die in dit document zijn vastgelegd.
• De prijzen van de producten zijn in euro’s en het is duidelijk dat ze exclusief BTW zijn. Voor landen binnen de EU wordt btw in rekening gebracht. Prijzen zijn geldig behalve in geval van typografische fouten of einde voorraad.
• De verkopen op www.arelia.es/metershop zullen voldoen aan de Spaanse wetgeving met de daaropvolgende betaling van de overeenkomstige belastingen.
• Registratie op www.arelia.es/metershop is gratis. De klant krijgt toegang tot zijn persoonlijke gegevens door middel van een wachtwoord en kan de gegevens op elk moment wijzigen. Het doel van de registratie is de verzending van producten, hun facturering en om klanten de beste aanbiedingen te bieden. Aan het inschrijven is geen verplichting verbonden en u kunt zich op elk moment weer uitschrijven.

• ARELIA INNOVA, S.L. is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in productspecificaties en -functies of voor het feit dat een product is stopgezet zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikant.

• De foto’s van de producten zijn informatief, maar kunnen niet als enige basis worden genomen om te beslissen over hun aankoop. De klant dient zich te houden aan de technische specificaties en beschrijving van het betreffende product.

• ARELIA INNOVA, S.L. wijst alle verantwoordelijkheid af voor fouten van onze leveranciers in de technische specificaties en beschrijvingen van de producten.

• In geen geval mag een minderjarige onze website gebruiken of enige vorm van aankoop doen.

• Het enige geval waarin een minderjarige een bestelling kan plaatsen is met de uitdrukkelijke toestemming van hun ouders en/of wettelijke voogden, waarbij deze volwassenen de volledige verantwoordelijkheid op zich nemen voor alles wat er kan gebeuren, zowel voor zichzelf als voor derden.

• ARELIA INNOVA, S.L. behoudt zich het recht voor om op elk moment en eenzijdig de prijs van de producten en diensten aangeboden op haar website te wijzigen. Om de klant de zekerheid en zekerheid van de prijs van zijn producten te garanderen, zal de uiteindelijke prijs de prijs zijn die in de reclame wordt weergegeven op het moment van het plaatsen van de bestelling.

• Op het moment dat de bestelling wordt geplaatst en nadat de menuoptie voor het accepteren van de bestelling is gebruikt, wordt aangenomen dat de klant heeft ingestemd met de geldigheid en effectiviteit van het verkoopcontract dat beide partijen bindt.

• Beide partijen, die uitdrukkelijk afstand doen van de jurisdictie die met hen overeenstemt, aanvaarden uitdrukkelijk de rechtbanken en rechtbanken van c / Capitán Haya de Madrid om geschillen op te lossen die kunnen voortvloeien uit de transacties en contractuele relatie die in deze algemene voorwaarden worden beschreven.

GARANTIE
Alle producten die door Arelia op de markt worden gebracht, worden gegarandeerd door de desbetreffende fabrikant. Indien van de garantie gebruik moet worden gemaakt, dient de klant contact op te nemen met Arelia om deze garantie af te handelen.
In het geval van de Acqua Tempus douchespaarder, aangezien deze is vervaardigd en ontworpen door Arelia, wordt de garantie rechtstreeks door ons gegeven.